що потрібно знати про театр?
Театр – модель життя. І працюючи на сцені, дитина вчиться не лише основам акторського мистецтва. Такі якості як: впевненість в собі, вміння розібратися в людях, триматися на публіці, високий інтелект – необхідні дитині не тільки при роботі в студії, але і в житті.
Програма студії направлена ​​на виховання людини, в повній мірі наділеного всіма перерахованими вище якостями.
Програма розрахована на дітей 4-15 років, заняття групові.
важлива інформація

Що дасть курс?

Метою курсу є емоційно-моральний розвиток особистості, засноване на пріоритеті загальнолюдських цінностей, навчання елементам художньо-образних засобів вираження театру, для гармонізації відносини дитини з навколишнім світом.

Завдання курсу

  • Розвиток естетичних здібностей.
  • Розвиток сфери почуттів, співучасті, співпереживання.
  • Активізація розумового і пізнавального процесу.
  • Оволодіння навичками спілкування і колективної творчості.
  • Формування життєвої позиції у дітей та підлітків.
  • Виховання естетичного сприйняття навколишнього світу.
  • Розвиток уваги і емоційної чуйності до образної природі художнього слова.
Програма курсу
перший розділ
“Основи театральної культури”, покликаний познайомити учнів з театром як видом мистецтва; дати поняття, що дає театральне мистецтво в формуванні особистості. Він включає в себе бесіди, відео перегляди та аудіо прослуховування, участь дітей в етюдах, представлення своїх робіт за темами бесід.

другий розділ
«Театральна гра», спрямований на розвиток ігрового поведінки, естетичного почуття, здатності творчо відноситься до улюбленої справи, вміння спілкуватися з однолітками і дорослими людьми в різних ситуаціях. Всі ігри цього розділу умовно діляться на два види: загально гри і спеціальні театральні ігри.

третій розділ
«Драматургічні досліди», включають в себе імпровізації, що базуються на набутий досвід (навички та вміння), інсценівок, в роботі з авторськими творами.

четвертий розділ
“Ритмопластики”, включає в себе комплексні ритмічні, музичні пластичні ігри та вправи, покликані забезпечити розвиток природних психомоторних здібностей, набуття відчуття гармонії свого тіла c навколишнім середовищем, розвиток свободи і виразності рухів.
Графік занять
Заняття проходять 1 або 2 рази на тиждень !
вартість навчання

Результат кожного року навчання – постановка одноактної вистави (музичного, пластичного, драматичного)

Заповніть форму